australianshepherd

Inlägg publicerade under kategorin Tåss - Stamtavla & Info

ANNONS
Av Tina Lindmark - 22 oktober 2012 19:48

Den 20/10-12 åkte vi till Enköping för att delta på Kull-MH, där alla Tåss kullsyskon förutom 1 var deltagande. 

Det visade sig att jag har en mycket orädd och nyfiken grabb! Hans svagare delar är gripande och hantering. Vid hanteringen blir han låg och vill helst inte att testledaren ska kladda på honom. När han får ta kontakt på sina egna vilkor har han dock inga problem, människor gillar han vilket syns både vid kontakten, avståndsleken och spökena. Han går fram till det ena spöket innan det vänt sig om, häftiga grabben! 


Tåss MH, 14 månader gammal:


 12345
1a KONTAKT HälsningAvvisar kontakt med morrning och/eller bitförsökUndviker kontakt genom att dra sig undan.Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan.Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsökÖverdrivet kontakttagande, ex hoppar, gnäller, skäller.
1b KONTAKT SamarbeteFöljer inte med trots fler försök att locka. Alt. provas inte i detta moment.Följer med motvilligtFöljer med, men är inte engagerad i testledaren.Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren.Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex hoppar, gnäller, skäller
1c KONTAKT HanteringAvvisar med morrning och/eller bitförsökUndviker, drar sig undan eller söker stöd hos förarenAccepterar hanteringen.Accepterar, svarar med kontaktbeteende.Accepterar. Svarar med överdrivet kontaktbeteende.
2a LEK 1 LeklustLeker ej.Leker inte,men visar intresse.Startar långsamt, blir aktiv, leker.Startar snabbt, leker aktivt.

Startar mycket snabbt, leker mkt aktivt.

2b LEK 1 GripandeGriper inte.Griper inte, nosar bara på föremålet.Griper tveksamt eller med framtänderna.Griper direkt med hela munnen.Griper direkt, hugger föremålet i farten.
2c LEK 1 Gripande och dragkampGriper inte.Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot.Griper, drar emot, men släpper och tar om. Alt.tuggar.Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper.Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt. ruskar - även under den passiva delen - tills testledaren släpper.

3a FÖRFÖLJANDE

*1 Försök 1

*2 Försök 2

Startar inte.Startar, men avbryter.Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.

Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet.

* 1 och 2

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

3b GRIPANDE

*1 Försök 1

*2 Försök 2

Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram

Griper inte, nosar på föremålet.

*1 och 2

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.Gripar direkt, släpper.Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek.
4 AKTIVITETÄr ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger.Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar.Är uppmärksam med ökad aktivitetet eller oro efter hand.Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alt. oro under hela momentet.
5a AVST.LEK IntresseEngageras inte av figuranten.Kontroll, avbrott förekommer.Intresserad. Följer figuranten utan avbrott.Intresserad. Vill iväg, enstaka startförsök.Mycket intresserad. Vill iväg, upprepade startförsök.
5b AVST.LEK Hot/aggVisar inga hotbeteende.

Visar enstaka (1-2) hotbeteende under momentets första del.

Visar enstaka (1-2) hotbeteende under momentets första och andra del.Visar flera hotbeteende under momentets första del.Visar flera hotbeteende under momentets första och andra del.
5c AVST.LEK NyfikenhetGår inte fram till figuranten.Går fram när figuranten är aktiv på linjen.Går fram till den dolda men talande figurantenGår fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller med tidsfördröjning.Går fram direkt till figuranten utan hjälp.
5d AVST.LEK 
Leklust
Visar inget intresse.Leker inte, men visar intresse.Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot.Griper. Drar emot, men kan släppa och ta om.Griper direkt. Drar emot, släpper inte.
5e AVST.LEK SamarbeteVisar inget intresse.Blir aktiv, men avbryter.Är aktiv med figuranten när denne är aktiv.Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant.Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.
6a ÖVERRASKNING RädslaStannar inte eller kort stopp.Hukar sig och stannar.Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.Flyr högst 5 meterFlyr mer än 5 meter.
6b ÖVERRASKNING Hot/aggVisar inga hotbeteende.Visar enstaka hotbeteende.Visar flera hotbeteende under längre tid.Visar flera hotbeteende och någon attack.Visar hotbeteende och attacker som kan avslutas med bett.
6c ÖVERRASKNING Nyfikenhet

Går fram efter det att overallen lagts ner. Alt. går inte fram.

Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden.Går fram till overallen när föraren står bredvid.Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet.Går fram till overallen utan hjälp.
6d ÖVERRASKNING Kvarstående rädslaIngen tempoförändring eller undanmanöver.Liten båge eller tempoväxling vid ngn av passagerna.Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen.Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet.Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
6e ÖVERRASKNING Kvarstående intresseVisar inget intresse.Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid 1 tillfälle.Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst 2 tillfällen.Biter i eller leker med overallen. Intresset minskar efter hand.Biter i eller leker med overallen vid 2 eller flera passager.
7a LJUDKÄNSL. RädslaStannar inte eller kort stopp.Hukar sig och stannar.Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.Flyr högst 5 meterFlyr mer än 5 meter.
7b LJUDKÄNSL. NyfikenhetGår inte fram.Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet samt lockar på hunden.Går fram till skramlet när föraren står bredvid.Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet.Går fram till skramlet utan hjälp.
7c LJUDKÄNSL Kvarstående rädslaIngen tempoförändring eller undanmanöver.Liten båge eller tempoväxling vid ngn av passagerna.Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen.Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet.Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
7d LJUDKÄNSL Kvarstående intresseVisar inget intresse.Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid 1 tillfälle.Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid minst 2 tillfällen.Biter i eller leker med skramlet. Intresset minskar efter hand.Biter i eller leker med skramlet vid 2 eller flera passager.
8a SPÖKEN Hot/aggVisar inga hotbeteenden.Visar enstaka hotbeteenden.Visar flera hotbeteenden under längre tid.Visar flera hotbeteenden och någon attack.Visar hotbeteenden och flera attacker.
8b SPÖKEN KontrollEnstaka kontroll, därefter inget intresse. Alt. engagerar sig inteTittar mot spökens då och då.Kontrollerar och/eller handlar mot spökena. Långa avbrottKontrollerar och/eller handlar mot spökena. Kortare avbrottKontrollerar och/eller handlar mot spökena under hela momentet.
8c SPÖKEN RädslaUppehåller sig framför eller bredvid föraren.Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering.Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt. flyr
8D SPÖKEN NyfikenhetGår fram till fig. när föraren tagit av figurantens huvudbonad. Alt. går inte fram i tidGår fram till fig. när föraren talar med fig. och lockar på hunden.Går fram till fig. när föraren står bredvid.Går fram till fig. när föraren gått halva avståndet.Går fram till fig. utan hjälp.
8E SPÖKEN KontaktAvvisar eller undviker kontaktförsök. Alt.går inte fram i tid.Accepterar kontakten från fig. utan att besvara den.Besvarar kontakten från figuranten.Tar själv kontakt med figuranten.Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan ex. hoppa och gnälla.
9a LEK 2 LeklustLeker ej.Leker inte, men visar intresse.Startar långsamt, blir aktiv, leker.Startar snabbt, leker aktivt.Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.
9b LEK 2 GripandeGriper inte.Griper inte, nosar bara på föremålet.Griper tveksamt eller med framtänderna.Griper direkt med hela munnen.Griper direkt, hugger föremålet i farten.
10 SKOTTVisar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.Avtagande kontroller under lek/passivitet. Därefter oberörd.Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek/passivitetet.Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat. Återgår inte till lek/passivitet.Berörd, rädd. Alt. Vill lämna platsen, försöker fly. Alt. Föraren avstår skott.
För skojs skull jämförde jag Tåss MH med rasklubbens framtagna idealprofil: 


  SASK - idealSASK - godkäntTåss
1aKONTAKT Hälsning434
1bKONTAKT Samarbete434
1cKONTAKT Hantering432
2aLEK 1 Leklust434
2bLEK 1 Gripande453
2cLEK 1 Gripande och dragkamp453
3aFÖRFÖLJANDE434
3bGRIPANDE542
4AKTIVITET232
5aAVST.LEK Intresse342
5bAVST.LEK Hot/agg122
5cAVST.LEK Nyfikenhet545
5dAVST.LEK Leklust544
5eAVST.LEK Samarbete43 och 54
6aÖVERRASKNING Rädsla12 och 33
6bÖVERRASKNING Hot/agg12 och 33
6cÖVERRASKNING Nyfikenhet544
6dÖVERRASKNING Kvarstående rädsla121
6eÖVERRASKNING Kvarstående intresse121
7aLJUDKÄNSL. Rädsla122
7bLJUDKÄNSL. Nyfikenhet545
7cLJUDKÄNSL Kvarstående rädsla121
7dLJUDKÄNSL Kvarstående intresse121
8aSPÖKEN Hot/agg21 och 33
8bSPÖKEN Kontroll543
8cSPÖKEN Rädsla12 och 35
8dSPÖKEN Nyfikenhet545
8eSPÖKEN Kontakt444
9aLEK 2 Leklust434
9bLEK 2 Gripande453
10SKOTT121

ANNONS
Av Tina Lindmark - 30 september 2011 11:55

Ras: Australian Shepherd

Född: 2011-08-08

Vikt: 17,2 kg (10/1- 2013)

Höjd: 

Färg: Blue merle, vit och tan

Svans: Lång

Ögon: UA (valp), DNA: HSF4 clear

HD: A

ED: ua (0)


 

Helylles Snusmumrik

HD: A Ögon ua. HSF4 clear by parentage. MDR1+/+


      

WTCH Winslide's Phantom Warrior

EliDNA-VP PATDcs RTDcs OFTDs CDX HTAD I-g CGC HD OFA Exellent, Ögon ua, HSF4 clear, MDR1+/+

 

 
 

HOF WTCH HTCH Twin Oaks Winslow Breeze

DNA-VP CDX PATDcs RTDcs JS-N RS-N RV-O HRDIIIs, HTDIIIsd, HXAsd
ASCA National Finals Champion (sheep and ducks 2004, cattle 2005)HD OFA Good, ögon ua, HSF4 clear MDR1+/+

  

WTCH Windsongs Falcon

RTDcs DNA-CP

 
 WTCH Twin Oaks Kit-N-Caboodle RTDs DNA-VP
 

WTCH Twin Oaks Toluca Star Rockin'B

DNA-VP 


 
 Twin Oaks Little ClawOTDcds DNA-VP
 

Twin Oaks Arrowjet

DNA-CP

 

GK VALLH PR
El Merino's Sámi Muste

HD:A ED:ua Ögon ua. HSF4 clear. MDR1+/-. Gk vallhunds prov, 3:pris ÖK får. Appell spår uppfl

   
 

WTCH Crown Point Ace Of Spades Hi

RDcs RTD cs PATDcs, terapihundcertifikat

 
 Crown Point Kemo Sabe
Crown Point Kk Khyan
 

El Merino's Hot Stuff

HD ua ED ua Ögon ua

 
 Crown Point Maxmillian
 

GK VALLH PR KORAD SE UCH
El Merino's Wild For Kicks

HD ua ED ua Ögon ua. SEUCH KORAD 162p Gk vallhund prov. Certpoäng elit spår

 

Lp 1 Lp 2 Lp 3 TJH(FM) SUCH KORAD
Real Sugar Celtic

HD: A ED: ua Ögon ua. Gk högre spår. Ag kl3. Lyd Elitkl KORAD 481p Optigen DNA- testad - CEA/CH -Normal, PRA -Normal, HSF4 clear och MDR1+/+

      
 
 

Lp 2 KORAD(131p) SUCH
Windedos Master Mind

HD:A/B ED:ua. Gk högre spår. GK lägre sök Lyd elitkl

 
      
 

Lp 1 Lp 2 The Mad Hatter Of Imagineer

sCGC STDs 1 leg OTDs STDd. HD:A ED:ua. 3 cert. Uppfl till lägre sök

 
 CH Imagineer's DreamcatcherSTDsc
 

Eagle Creek's Prima Donna

DNA-CP, OA, NAJ, RV-O. JV-O, GV-N, OAC-V, OJC-V and NGC-V (2 legs OAJ)

 

Fairoaks Amaretto

HD:A ED:ua. Cert. OFA Exellent (USA)

 
 

Fairoaks Atreyu

STDd OTDsc (1 leg ATDc, 1 leg ATDs) OFA Good.

 Boot Hill's Ronita Of Fairoaks

Sugargum Star Performer

HD A ED ua. 4 cert. Korningsdiplom

   
 AUCH USCH ASCA CH Moonstruck's Star Slayer  USCH
Bishop's Echo Of Calais
 Moonstrucks Jumpin For Jo-Ee
 AUCH 
Colorado Life Inthe Fastlane
 
 USCH ASCA CH
Winterhaven Colorado Arcadian
 USCH
Somercrest Swingnat Ramblewood

 

Presentation


~ Tåss & Tina ~

Mitt liv med en australian shepherd vid namn Sugarwind's Late Night Snack "Tåss".

Fråga mig

3 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Mars 2016
>>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ australianshepherd med Blogkeen
Följ australianshepherd med Bloglovin'

Sugarwind's


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se